Eğitimler

 Genetik, biyoteknoloji ve hücre biyolojisi alanlarında teorik ve pratik eğitimler

Çocuklara biyolojik bilimleri sevdirecek teorik ve pratik bilgiler ile sentezlenmiş eğitimler