Hizmetlerimiz

Laboratuvar Hizmetleri

  • Mevcut laboratuvar altyapımızla projelerin uygulama aşamasındaki ihtiyaçlara çözüm sunmaktayız. 

Danışmanlık Hizmetleri

  •  Genometri Biyoteknoloji ve işbirlikçileri olarak Ar-Ge projelerine, tasarlanma aşamasından projelendirilmesine, uygulama aşamasından nihai ürün ya da hizmete kadar 360°çözüm sunmaktayız.

 Eğitimler

  •  Genetik, biyoteknoloji ve hücre biyolojisi alanlarında teorik ve pratik eğitimler
  •  Çocuklara biyolojik bilimleri sevdirecek teorik ve pratik bilgiler ile sentezlenmiş eğitimler